Är det bara jag som förstår mig?

Är det bara jag som förstår mig?

Är det bara jag som förstår mig?

Visst kan det kännas på det viset ibland!

Är det bara jag som förstår mig?
Är det bara jag som förstår mig?