Jag kan inte föreställa mig den dagen

Den dagen jag glömmer att tänka på dig

Jag kan inte föreställa mig den dagen jag glömmer att tänka på dig!

Den dagen man glömmer bort att tänka på någon

som betytt allt för en kommer förr eller senare. Hur reagerar man över detta när man kommer på sig själv?

Vem vill inte du glömma bort att tänka på en dag?

Dela gärna bilden.