Jag tänker för mycket och känner starkt

Tänker för mycket och känner för starkt

Jag tänker för mycket och känner starkt! Eller tänker jag för starkt och känner för mycket?

Känslor, känslor, känslor, tankar, tankar, tankar.. Ibland har man inte ordning på tankar och känslor och det blir en härligt jobbig mix inuti!

Quote om tankar och känslor!

Dela gärna bilden 😊