Utan vatten kan ingenting leva!

Quote, Utan vatten kan ingenting leva! Med andra ord är du mitt vatten!

Utan vatten kan ingenting leva! Med andra ord är du mitt vatten!

Utan vatten kan ingenting leva!
Utan vatten kan ingenting leva! Med andra ord är du mitt vatten!