Bara för att det är som det är…

Svenska quotes. Quote om att det inte behöver vara som det är.

Bara för att det är som det är, betyder det inte att det är som det ska vara!

Bara för att det är som det är, betyder det inte att det är som det ska vara!

Svenska quotes från quotefabriken