Påminnelse om att tvätta händerna

Glöm inte att tvätta händerna

I dessa tider är det som alla säkert vet extra viktigt att tvätta händerna på grund av covid-19. En rekommendation är att också tvätta händerna noga efter att ha handskats med chili.

Vi kan meddela er om att chili kan vara något problematiskt att tvätta av. Så tvätta med fördel noga och flera gånger. Och undvik att ta på mer intima delar samt ögon efter att handskats med chili. Det blir väldigt hett och svider annars. Vi vet! 🔥

Det kan bli väldigt hett annars