Den där när man har sett en person på bussen en dag..

Den där när man har sett en person på bussen

Den där när man har sett en person på bussen en dag..

Den där när man har sett en person på bussen…

Svenska quotes från quotefabriken