Du kunde väl ha lämnat tillbaka mitt hjärta

Lämna tillbaka mitt hjärta som du lånade det

Du kunde väl ha lämnat tillbaka mitt hjärta som du lånade det! HELT!!!

Du kunde väl ha lämnat tillbaka mitt hjärta
Du kunde väl ha lämnat tillbaka mitt hjärta som du lånade det!!!