Jag har slut på tårar

Jag har slut på tårar

Slut på tårar, ögonen svider och är svullna i flera dagar! Hur kan tårar ta slut? Hur kan man vara så förtvivlad att

man är otröstlig?

Det finns nog inget bra svar på vissa frågor. Men känslor verkar vara starkare än något annat och är svåra att styra när de väl har fått fäste.

Har du upplevt något liknande? Har du haft eller har du slut på tårar?

Dela gärna detta quote om känslor ❤