Lägg din energi och din tid på människor som visar intresse!

Lägg din energi och din tid på människor som visar intresse

Lägg din energi och din tid på människor som visar intresse!

Spendera inte din dyrbara tid på någon som troligtvis inte bryr sig om dig! ❤

Lägg din energi och din tid på människor som visar intresse!

Dela gärna ❤

Svenska quotes från quotefabriken