När telefonen lyser upp och det är inte du!

Den där känslan när telefonen lyser upp och det inte är du

Den där känslan när telefonen lyser upp och det inte är du!

När telefonen lyser upp och det är inte du
När telefonen lyser upp och det är inte du